Týdeník pro Sluneční soustavu a nejbližší okolí

                HROMOSVOD

  Hromosvod - Thunderrod - Gpomocvod - Donnerleitung - Pararrayos
   Číslo 5         13.9.2003         Ročník:7

            Nic nečinit je nemorální.

Potkal jsem nedávno jednoho hledače. Hledači jsou uklidňující skupina
lidí. Potěšilo mě to. A on pořád fňukal. Jak že to s tím hledačstvím
je. A co má hledat. A že je to těžký. Přemýšlel jsem jak ho povzbudit.
A pak jsem vyhmátnul kousek textu, který už napsal jiný hledač, a sám
cituje chytrého hledače, který to pěkně zformuloval už dávno před námi.

Není-li Bůh, uvažuje Sartre ve stati Existencializmus je humanizmus,
předchází u člověka existence esenci, vržení do života koncept.
Není člověk než to, čím se udělá. Člověk je svoboda. Je tedy zodpovědný,
za vše, co činí. Z toho plyne úzkost a osamění, kterou se snažíme sami
sobě zakrývat. Svádíme-li naše rozhodnutí na vnější okolnosti nebo
i příkazy druhých, je to naše mauvaise foi, jakásizlá víra, že existuje
nějaká možnost předem daná, která je lepší, která se nám sama vnutí.
My ale musíme stále volit naše jednání bez jakékoli opory a naším
jednáním zavazujeme celé lidství. Mravní zákon neexistuje.
Naopak, jako bychom jeho část sami psali jen a pouze svými činy.
(ONDŘEJ HORKÝ:O rozdílech a identitách praktických filozofií)

Stejně tak smysl neexistuje. Je na nás abychom ho vytvořili. Mám radost,
že nastartoval náš Starý dobrý Hromosvod a hlásím se do služby!
-jet-

Jak začínal Chris Rea (1970)
============================
První kytaru si koupil, když pracoval v rodinném obchůdku se zmrzlinou
na částečný úvazek. Inspirovali ho Joe Walsh (např. Hotel California
s Eagles) a Ry Cooder (jeden z nejlepších bluesových kytaristů) .
Zastavil se v domě svého kamaráda a všechno se změnilo.
"Pustil desku" říká Chris. "Byl to Joe Walsh. Obloha se najednou
rozhořela. Vzpomínám si jak jsem se díval ven z okna na západ slunce
a říkal si 'to je ono'. Šel jsem  ven a koupil si kytaru a slajd.
Instatní pomoc při depresi. Byl  jsem jako malý kluk, který dostane
poprvé barvy a prázdný kus papíru."

Takže pokud  chcete změnit svůj  život - koukněte  se třeba na
www.kytary.cz ;-)

mvrič txetu
===========
Ndeváno jesm dsoatl eamliem kus agnilkcy pasénho txetu, kde blyo
u kžaédho solva zcaohávno pvrní a psoelndí psíemno. Vinřtek byl ttoláně
porímhcán a peřtso se to dlao čsít. Ndeolhuo ptoom jesm ojbveil, že to
fnuugje i v čšeitně. Jselti vás zjamíá jak, pdovíjete se na nsáeludíjcí
čálenk, a mžůtee si sátnhuot i piřoležný mvrič txetu.
(www.scienceworld.cz)

Vtip
====
Na ulici přistoupí mladík k neznámé slečně, sebere odvahu a povídá:
"Slečno,vy máte krásné kozy!"
Slečna:"Člověče chcete jednu do huby?!"
Mladík:"Ano, a druhou bych rád hladil."
(zaslal Brouk)