Týdeník pro Sluneční soustavu a nejbližší okolí

                HROMOSVOD

  Hromosvod - Thunderrod - Gpomocvod - Donnerleitung - Pararrayos
  Číslo 20          28.12.2003         Ročník:7

 No, letošní poslední číslo. Takže co zajímavého se událo minulý týden?
No byly Vánoce. Nakupování. Starosti, co z povinnosti koupit každému
jednomu příbuznému. Přidávali jsme se do řek lidských těl a potupně
podstupovali nákupní horečku. Pak přišel Ježíšek a nadělil nám dárky.
Objíždění příbuzenstva. Rozpačitě jsme  přijímali ponožky a lahve
alkoholu, které zase ostatní z povinnosti darovali nám.
Ježíšek je žena!
----------------
 Skandální  odhalení,  které  v  celém  světě  zapůsobilo  jako
teologicko-vodíková bomba. Má na svědomí nejen životy mnoha kněží
různých křesťanských církví, ale i prudký pokles důvěry ve vánoční kult,
neboť sociologové tvrdí, že ženy jsou od nátury lakomé, a tudíž nemohou
roznášet dárky.

 Jako první tuto informaci  zveřejnil nepravidelník Hromosvod, na
základě výsledků výzkumu vědeckého týmu z Las Pegas. Důvěryhodnost
informace nezpochybnil ani fakt, že všichni odborníci z tohoto týmu jsou
ženského pohlaví. Zpráva velice stroze a střízlivě konstatuje, že podle
výsledků testu DNA, ze vzorků moče odebraných z jesliček Betlémského
nemluvňátka, Ježíšek byla holčička. Jisté je, že tato zpráva není pouhé
plácnutí do vody, jako tomu bylo v případě ruských feministek, které
chtěli vykastrova t dědu Mráze a prohlásit ho babičkou Mrazničkou.

 V křesťanském světě způsobila tato zpráva nepopsatelný chaos. Jeptišky
hromadně opouštějí kláštery, protože jako nevěsty Kristovy odmítají
takovýto svazek akceptovat. Bible – kniha které mnohé z nás uspává nejen
po večerech, ale mnohdy i v neděli v kostele - je nyní podrobována
přísné revizi. Zatímco vatikánští odborníci už začali tuto informaci
zapracovávat, takže o svůj chléb vezdejší v dohledné době nepřijdou,
další lidé to prostě neunesli. Mnoho katolických kněží se zmítá v krizi
identity, nebo ť jako vtělení Krista na zemi se odmítají stát ženami.
Některým, to naproti tomu nečiní problém.

 Ta, kdo tuto informaci ustál je Svatý matka – Jana Pavel druhá.
Nahrává tak tvrzení skeptiků, že je dávno po smrti, a veřejnosti je
prezentována obdivuhodně zpracovaná mumie tohoto velké postavy. A to
proto že katolická církev prostě nikoho staršího na tento post nemá.

 Některé historky ze života  Ježíšky, jejichž pramenem je Písmo,
dostávají úplně nový rozměr. Tak například samotné narození Ježíšky
a klanění se nemluvňátku, ukazují na překladatelský šlendrián a nebo
úmysl šovinisticky zaměřených teologů, kteří nebohou dívku neváhali
prohlásit Králem a Pánem.
 Příběh Ježíše a cizoložnice viz. Evangelium sv.Jana, kap. 8,verš 11
– „Jdi a už nehřeš.“, je ve světle nových důkazů vykládán tak, že Ježíš
ženu v podstatě chápal a radil jí, aby si příště dávala větší pozor.
 V Novém zákoně je ale i stať, která jakoby předznamenávala tuto kauzu
v kapitole Spor o Ježíšův původ, kde Ježíš praví: “Neznáte ani mně, ani
mého Otce.“
 Když v jednu chvíli prohlásí Ježíš v synagoze: “Tam, kam já jdu, vy
přijít nemůžete“, není sporu o tom že šel na dámskou toaletu.
 Také už chápeme Petrovo vyznání, i to že Ježíše na jeho cestách
doprovázela skupina vousatých chlapů, převážně rybářů a celníků. Motiv
zrazujícího Jidáše je nabíledni – jednalo se o prostou žárlivost – vždyť
který muž by byl ochoten tolerovat jedenáct konkurentů.
 Záhadou zatím zůstává tzv. proměnění na hoře, ale podle některých
názorů si tu mladá Ježíška nechala operativně změnit pohlaví, protože
seznala, že jako žena Spasitelka je prostě nemožná.
 Většina křesťanů, jak se zdá, si také nesprávně vyložila ustanovení
Večeře Paní, a zatímco se spokojí se srknutím z kalichu a oplatkou,
v Bibli se vysloveně zmiňuje pečené skopové a vína několik pohárů.

 V každém případě se církev skandálu nevyhne. Čeká ji holení krucifixů
a oprava turínského plátna na ženský akt. Doufejme že alespoň vánoční
koledy nezmění svůj charakter a např. půvabná Ježíško, panenko, já tě
budu kolíbati, nebo Narodila se Krista Panna budou dál rozechvívat naše
srdce v onen krásný vánoční čas.

 A co nás, muže, čeká dál? Byla Stalin žena? Byla Matka Tereza chlap?
Máme vzít vážně tvrzení některých evangelických farářek, že když Bůh
stvořila muže v podstatě jen žertovala? Dá se vůbec ještě něčemu věřit?
A co na to Jan Tleskač?
                                encian

Matrix revolutions (Ralph Lutke)
--------------------------------
 Vážně se nehodlám zabývat plytkým dějem, mátožností postav a celkovou
debilitou díla. Zaujal mě jeden moment, celkově měnící vyznění filmu.
V závěrečném souboji s reprezentantem agentů Smithů self-image Neo
zdánlivě prohraje, pohlcen a absorbován padouchem, aby se během chvilky
(jen co bys stačil  dotáhnout kravatu) všichni agenti rozplynuli
v světlo. To se šíří po celé oblasti Matrixu, všude, kde za okny a na
chodnících stály milióny (po celé Zemi miliardy, nebo se Matrix omezuje
na US?) identických agentů.

 Z předchozího děje mi vyplynulo, že Smith se nemnoží dělením,ale tím,
že ovládá osobní obrazy ostatních účastníků matrixového provozu, kteří
si ve skutečnosti válejí šunky v rosolu na elektrických věžích. Celý
film je také založen na tom, že když člověk není náhodou Neo nebo
Trinity, tak smrt v Matrixu zabije i fyzickou osobu ve vaně.

 Pokud se tedy Smith rozšířil jako virus a převzal kontrolu nad všemi
osobami v Matrixu (byť dočasně), nezlikvidoval tedy Neo kompletně
lidské bytosti připojené jako baterky ve věžích? Nemůžu si pomoct, ale
takovýhle masakr nepamatuju. Vlastně jo, v Terminátorovi 3 vypukla
jaderná válka, ta taky mohla mít slušné skóre. Na druhou stranu, Neo
tím (vlastní obětí) skutečně mohl Zeon zachránit, protože pokud došly
baterky, potom co pohánělo sentinely útočící na poslední obr annou linii
v chrámu? Stroje měly popadat na podlahu a už by jenom bylo potřeba
vzít trakaře a odvozit je na skládku.

 A když pominu tohle, hlavní konstruktér na konci slibuje volnost všem,
kdo se z Matrixu budou chtít vyvázat. Představuji si to tak, že všichni,
kdo přežili revoluční masakr, dostanou druhý den do schránky dopis, že
celý jejich dosavadní život se vlastně nestal a že se buď můžou probudit
do rosolu ve vaně, nebo dělat jakoby nic a dál žít v neskutečném světě,
ze kterého ovšem zmizí ti, kteří nabídku přijmou.

 Tak tohle by byl ten správný námět na Matrix 4. Mohl by ho třeba
režírovat Woody Allen, protože předpokládám, že by v Matrixu prudce
stoupla poptávka po psychoanaliticích. Nebo právnících, tam mě zase
napadá Oliver Stone. Nebo Zdeněk Troška, protože tak ubohý film jsem už
vážně neviděl..., nemůžu si hned vzpomenout kdy..., jo vlastně Matrix
Reload byl skoro stejně špatný.