Kapitola druhá - Jane promiň

Na ulici zůstal odklopený poklop od kanálu. Asi po nějaké čistící četě, která ho zapomněla vrátit na své místo. Po ulici šel zamyšlený Ralph Lutke. Myslel na kraviny. Právě procházel kolem nebeské brány, když se mu byla otevřela. Nezůstal stát v němém úžasu, jak by se dalo čekat. Místo toho ze sebe vyrazil obligátní "he he". Brána se mezitím otevřela dokořán a naplnila se nebeskou září. Ralph se ze zvyku ohlédl přes rameno, aby svoje další "he he" mohl vyrazit s některým ze svých kumpánů. Za ním však nikdo nestál. Ralph byl z party poslední. "He he", vyrazil opět a vztyčil prostředník pravé ruky. Vztyčil ho výše než kdy jindy. Věděl, že je to naposledy. Pak se otočil a rozeběhl se zpět k otevřenému kanálu, který zahlédl před okamžikem. Šlehaly z něj plameny pekelné.

-qa-