Co to je hromosvod

Hromosvod je ochrana před přímým úderem blesku, tvoří štít, který má za úkol zachytit převážnou část bleskového proudu a vytvořit mu co nejpřímější cestu k zemniči.

Nejrozšířenější způsob ochrany před přímým úderem blesku spočívá zjednodušeně ve vytvoření vodivé překážky, která znemoží průnik bleskového výboje k chráněnému objektu a svede převážnou část energie blesku do zemnící soustavy (tzv. hromosvod Franklinova typu).

Takto navržený hromosvod musí být zhotoven z materiálů, které dobře odolávají korozivním vlivům okolního prostředí. V české republice je nejrozšířenějším materiálem pozinkovaná ocel.

Existují i aktivní typy hromosvodů - viz typy hromosvodů.

(Staženo ze stránek http://www.volny.cz/hromyblesky/page2.htm
Na této stránce byly použity údaje z propagačního materiálu firmy INDELEC © CZ s.r.o. a informační brožury Počátky nauky o elektřině, která byla vydána u příležitosti 300.výročí narození Prokopa Diviše v roce 1998 Národním technickým muzeem v Praze ve spolupráci s Městským muzeem v Žamberku a Jihomoravským muzeem ve Znojmě a firmou INDELEC © CZ s.r.o.)

Výklad podle snáře

Hromosvod - odvrácení těžkého neštěstí - (http://www.provaz.cz)