Typy hromosvodů

(Staženo ze stránek http://www.lumaplus.cz/lumaplus/sortim/ablesk/ablesk.htm)

Hromosvod Franklinova typu

Nejrozšířenější způsob ochrany před přímým úderem blesku spočívá zjednodušeně ve vytvoření vodivé překážky, která znemožní průnik bleskového výboje k chráněnému objektu a svede převážnou část energie blesku do zemnici soustavy. Podle doporučeni EN 61024-1 je možné použít elektrogeometrický model pro vyšetřeni ochranného prostoru. Tento model spolu se stanovením ochranné hladiny, do které objekt spadá, pomáhá zajistit maximální spolehlivost a určuje charakteristické vlastnosti jímací soustavy, jako jsou rozměry ok mříže, vzdálenosti svodů, ochranné úhly tyčových jímačů atd. Takto navržený hromosvod musí být zhotoven z materiálů, které dobře odolávají korozívním vlivům okolního prostředí. V České republice je nejrozšířenějším materiálem žárově pozinkovaná ocel. Bohužel její životnost se díky znečištění ovzduší o dalším nepříznivým vlivům neustále zkracuje. Z toho důvodu i životnost soustavy hromosvodu z pozinkovaných prvků klesá. Proto zavádíme na náš trh i jiné, méně tradiční materiály. Jsou jimi zejména nerez ocel, hliník a jeho slitiny, odolné plastické hmoty i dobře známá měď. Je pravda, že pořizovací cena hromosvodu zhotoveného z těchto materiálů je o něco vyšší než u pozinkované oceli, ale tato nevýhodo je bezesporu vyvážena téměř bezúdržbovým provozem a několikanásobnou životností. Mimo jiné použití trvanlivých materiálů zabrání nepřímo i následným škodám (poškození střešního pláště apod.), které vznikají při výměnách zkorodovaných částí pozinkovaných hromosvodů a jejich nátěrech v rámci údržby. Kromě vyšší životností přináší použití námi dodávaných materiálů i výraznou úsporu času potřebného na montáž o spolu s dokonalým řešením kotvicích technik i minimální zatížení chráněné stavby, ať již po mechanické čí estetické stránce.

Hromosvod využívající jímače se včasnou emisí výboje

Při ochraně objektů s rozsáhlou členitou střechou nebo u památkově chráněných staveb vyvstává problém instalace velkého množství vodičů a svodů (viz obr. 1), V některých případech nelze použít svodů skrytých a ani ochranné prostory jímacích tyčí nejsou schopné pokrýt požadovanou oblast. Z tohoto důvodu byl francouzskou firmou INDELEC parattonneres vyvinut ve spolupráci se špičkovými odborníky jímač se včasnou emisí výboje P. D. A. PREVECTRON 2 (viz obr. 2 - 5). Princip jeho činnosti spočívá v předstihu, se kterým reaguje na přítomnost sestupné větve bleskového výboje. Elektronické zařízeni ukryté uvnitř hlavice emituje na horních elektrodách těsně před samotným úderem blesku sérii pulsů, která ionizuje okolí hrotu středové jímací tyče. Tato ionizace způsobí emisi vstřícného trsového výboje a po jeho spojení se sestupnou větví i samotný úder blesku s předstihem oproti Franklinově jímací tyči 25 - 60 us. Tento efekt má za následek mnohonásobně větši ochranný prostor. Stanovením velikosti ochranného prostoru jímačů se včasnou emisí výboje se podrobně zabývá francouzská norma NF C 17 102. Kromě toho obsahuje i podmínky pro montáže, revize i testování jednotlivých druhů jímačů P. D. A. např. PULSAR a podobně. Napájeni elektronické části jímače PREVECTRON 2 zajišťují nasáváním náboje z elektrického pole bouřky dolní elektrody.