Hromosvod byl týdeník určený pro popularizaci a šíření informací z oborů médií, astronomie, sociologie, politologie, fyziky, chemie, biologie, filozofie a náboženství.

Vycházel v letech 1996 - 2006. Všechna stará čísla jest možno shlédnouti pod záložkou Archiv.

Informace o účastnících tohoto kyberpankového happeningu lze nalézti pod záložkou O nás.

Děkujeme za pozornost a přízeň! Bylo nám ctí, potěšením a zábavou.

-kolektiv autorů Hromosvodu-